Allmänt om 17. Stridsflygdivisionen - Thunder

Fakta

Modul:

JF-17

Kartkrav:

Syrien

Divisionschef:

Fredrik “Breadmaker” Elm
Niklas “Bratt” Bratt (stf. div. ch)

Gruppmedlemmar:

Gunnar “Gungnir” Boija
Martin “TickerKlockare
Tobias “Linken” Lindkvist

Träningsdag:

Ej bestämt

Engagemang:

Prioriterar att vara med så ofta man har möjlighet på söndagsflygningar. Medlemmar i 17. Stridsflygdivisionen behärskar JF-17 på ett effektivt sätt samt utövar flygning i allmänhet med ordning, stabilitet och gruppfokus.

Förkunskapskrav:

Egentligen inga. För medlemskap i 17. Stridsflygdivisionen prioriteras personlig lämplighet före teoretisk/praktisk kunskap.

Övriga förutsättningar:

17. Stridsflygdivisionen vet att en JF-17 i DCS är bäst i grupp. Därför är det något vi värdesätter högt. Hos oss är ingen bättre än sitt team och vi vinner aldrig om vi inte vinner tillsammans. Därför är 17. Stridsflygdivisionen noga med att varje medlem passar bra in i teamet som helhet.
Som medlem i 17. Stridsflygdivisionen får du tillgång till ett specialdesignat skin till ditt flygplan med namn och nummer efter modellen “9xx” där “xx” ersätts av en siffra du själv väljer i samråd med divisionschef.

Inträdesprocedur:

Huvudsakligen sker inträde genom inbjudan från Div. Chef eller Ställföreträdande Div. Chef.
Inträde kan även ske genom ansökan från den intresserade. I sådant fall sker en bedömning och provflygning med individen för att se om denne är en lämplig kandidat för 17. Stridsflygdivisionen.

Utträde:

Om något skulle uppstå som gör en individ olämplig för fortsatt medlemskap i 17. Stridsflygdivisionen har Div. Chef och/eller Ställföreträdande Div. Chef rätt att pausa eller utesluta individen.

Discord:

Behörighet till Div. Thunder⚡- 17. Stridsflygdivisionen (JF-17 / F-16)