För kommunikation under flygningar och smärre support ärenden så används “NOSIG Discord Server”. Den är fri att nyttja under förutsättning att man håller en respektabel ton mot varandra. För att kunna prata med oss så behöver du Discord-klienten från https://discordapp.com/download.

När väl klienten är installerad så används länken https://discord.gg/mdFnDEMy9N för att ansluta till servern.

På förekommen anledning ber vi nya medlemmar som vill ha tillgång till vår Discord server att sätta sina namn till [Förnamn]+”[Callsign]” i discorden. Detta för att hjälpa våra Admins att sortera er rätt och kunna lägga in er som members när ni är online. Väl inne på vår server lägg er i “hjälp mig”- kanalen eller PMa någon av våra admins så löser vi behörigheterna snabbt 😊
Discord admin;
Anders M
Eddie H
Fredrik E
Magnus A
Martin J
Per A

Välkomna!

DISCORD STATUS