Allmänt om Divisionen - Viktor Röd

Fakta

Modul:

AJS37 Viggen

Divisionschef:

Ponsam

Gruppmedlemmar:

Ponsam, Packezam, Stick, Stellan, ScandFox, Benke, J34, Palten, Kiqo, ProPilot, Guzzo, Towbar, Carolus, Spec, Dunken, MangoTango, NoPro, Bulletproof, Spector, Velvet, Gallo

Träningsdag:

torsdagar kl.20.00

Engagemang:

Så mycket man själv vill delta.

Förkunskapskrav:

Kallstart av viggen, start/landing
(vi hjälper nybörjare)

Övriga förutsättningar:

SRS installerat

Inträdesprocedur:

Anmälan till DivCh eller stf DivCh.

Utträde:

Anmälan DivCh.

Discord:

Behörighet till kanalen “Division Viktor Röd”