En grupp för stöd och administration av NOSIG.

Visste ni att NOSIG har en stab med en stabschef. Vår uppgift är att driva NOSIG framåt och utveckla vår verksamhet. Vi ansvarar för att driva Facebook-sidan, hemsidan, Discord, NOSIG Officiella Server, skapandet av gemensamma evenemang/flygningar (Squad Night och NOSIG OP) samt utbildningar.

Vi hade dock aldrig kunna genomfört detta utan ER – NI är NOSIG’s viktigaste resurs. NI för oss alla framåt i vår gemensamma utveckling med ert personliga engagemang och intresse. Tack!

Stabschef
    Martin “Salsam” Sandberg
Stabsmedlemmar
    Anders “MEA” Meigård
    Eddie “HotShot” Hönig
    Fredrik “Breadmaker” Elm
    Per “Cyptic” Annerhed
    Martin “Maggot” Jernling
    Magnus “MangoTango” Almgren
    Julius “Julius” Egelstig

Text: Anders “MEA” Meigård.

Vill du vara med att utveckla NOSIG?

…och följa med på denna resa, då bör du kolla in NOSIG på Facebook (Privat grupp).