F/A-18C Hornet

TypInflygningsSkede (TIS) samt Grundläggande FlygSlagsUtbildning (GFSU), på F/A-18C Hornet är till för dig som vill utvecklas till en ännu bättre simulator-pilot på DCS modulen F/A-18C Hornet.

Strävan med TIS (TypInflygningsSkede) och GFSU (Grundläggande FlygSlagsUtbildning) är att göra den rolig/intressant direkt; inte mata en massa information och teori utan att snabbt komma upp i luften. Mycket av utbildningen kan man genomföra under flygning med styrautomatik aktiverad.

Utbildningen avser börja på en ytlig nivå för att senare gå ner på detaljnivå när eleven är mogen/redo för detta. NOSIGs Discord Server används som kommunikationsmedel med tal och bild, genom att instruktören live-sänder (streamar) sin cockpit vy. Inledningsvis startar man generellt med kall motor för att drilla momentet motorstart – senare i utbildningen övergår man till startad motor/start i luften.

Mer info är under framtagning…

Kursmaterial

  • Manual: 
  • LUA-Filer inkl manual:

Vill du utvecklas?

…och följa med på denna resa, då bör du kolla in NOSIG på Facebook (Privat grupp).

AJS 37 Viggen

TypInflygningsSkede (TIS) samt Grundläggande FlygSlagsUtbildning (GFSU), på DCS AJS 37 är till för dig som vill utvecklas till en ännu bättre simulator-pilot på DCS modulen AJS 37 Viggen.

Strävan med TIS (TypInflygningsSkede) och GFSU (Grundläggande FlygSlagsUtbildning) är att göra den rolig/intressant direkt; inte mata en massa information och teori utan att snabbt komma upp i luften. Mycket av utbildningen kan man genomföra under flygning med styrautomatik aktiverad.

Utbildningen avser börja på en ytlig nivå för att senare gå ner på detaljnivå när eleven är mogen/redo för detta. NOSIGs Discord Server används som kommunikationsmedel med tal och bild, genom att instruktören live-sänder (streamar) sin cockpit vy. Inledningsvis startar man generellt med kall motor för att drilla momentet motorstart – senare i utbildningen övergår man till startad motor/start i luften.

Mer info är under framtagning…

Kursmaterial

Vill du utvecklas?

…och följa med på denna resa, då bör du kolla in NOSIG på Facebook (Privat grupp).

KA-50

Syftet med TypInflygningsSkede (TIS) samt Grundläggande FlygSlagsUtbildning (GFSU), på DCS KA-50 är till för dig som vill utvecklas till en bättre simulator-pilot på DCS modulen KA-50.

Mer info är under framtagning…

Kursmaterial

Under framtagning…

Vill du utvecklas?

…och följa med på denna resa, då bör du kolla in NOSIG på Facebook (Privat grupp).