“Digital Combat Simulator World (DCS World) är ett digitalt slagfältspel som är gratis att spela.
Vår dröm är att erbjuda den mest autentiska och realistiska simuleringen av militära flygplan, tanks, markfordon och fartyg som möjligt. Denna gratis nedladdning inkluderar ett stort uppdragsområde i Kaukasusregionen och Svarta havet som omfattar stora delar av Georgien. Den innehåller också ett flyttbart ryska Sukhoi Su-25T markattackplan och den berömda Nordamerikanska TF-51D-jaktplanen. Ytterligare mer än två dussin flygplan finns att köpa.”

Citat från DCS.

DCS World