Allmänt om Division VFA-109

FAKTA

Modul:

F-18

Kartkrav:

Persian Gulf, Supercarrier

Divisionschef:

Julius ”Stripe” Egelstig

Gruppmedlemmar:

Martin ”Maggot” Jernling
Per “Cyptic” Annerhed

Träningsdag:

Tisdagar 21.00-23.00 (obligatorisk)

Engagemang:

Vi som är medlemmar i VFA-109 vill/gör:

 1. Främst flyga och prestera som grupp
 2. Efterlikna verkligheten
 3. Ha ett gemensamt 2h träningspass / vecka (för närvarande tisdagar 21:00 – 23:00)
 4. Egenstudier med olika inriktningar
 5. Lär av varandra och utvärderar varandra, ger och tar kritik

Förkunskapskrav:

 1. Cold start/Shut down (Användning av checklista ok!)
 2. Navigering inkl waypoint entry/editing, kännedom om “precise wpt” (för INS guided weapons)
 3. Tacan-navigering och A-A Tacan (yardstick)
 4. Basal kunskap om radar modes (TWS, RWS/LTWS)
 5. Kunna tillämpa Datalänk, IFF, SA page
 6. Kunna basala vapensystem unguided (CCIP, CCRP)
 7. Kännedom om Laser guided, JDAM, HARM
 8. Kännedom om basal TGP-funktionalitet
 9. Starta/landa på super carrier inkl coms enl. “Supercarrier”
 10. Ha kännedom om proceduren vid carrier.
 11. Basal kunskap om radiokommunikation.

Övriga förutsättningar:

 1. Senaste DCS Stable
 2. Senaste SRS installerat och fungerande
 3. Tillgång till Google drive
 4. Discord
 5. Messenger för daglig kommunikation
 6. (Kneeboard builder)

Inträdesprocedur:

Provflygning/testperiod (så att rimlig kunskapsnivå uppfylls)

Utträde:

Efter eget bedömande. Efter divisionschefs bedömande.

Discord:

Behörighet till Div. VFA-109 💪