Allmänt om Division VFA-109

Som NOSIGs navy-division utför VFA-109 Squadnightförberedande övningar inom sitt operationsområde, samt egna utplaceringar hos NOSIG Strike Group-17.

Under övningarnas gång tränas grunderna i de jakt- och attacktekniker och procedurer som normalt används hos NSG-17, samt andra nödvändiga delar såsom lufttankning, formationsflygning, återsamlingar, samt dager- och mörkerprocedurer på hangarfartyg i alla tänkbara väderförhållanden. Till NSG-17 är även roller som Marshal, LSO, samt AWACS knutna, och dessa samövar med VFA-109 kontinuerligt. Vi använder därför inte Supercarrier-comms, utan använder fraseologi enligt NOSIGs hangarfartygsprocedurer.

FAKTA

Modul:
F/A-18C,F-14B, (AV-8B)

Modulkrav:
Supercarrier

Divisionschef:
‘Merman’

Träningsdag:
Varannan onsdag 20.00 – 23:00

Engagemang:
Vanguards målsättning är att utmana och utveckla divisionsmedlemmarna, och utför därför procedurer och övningar med avancerade inslag. Dock har alla medlemmar olika förutsättningar för deltagande och egen träning, så inga individuella resultatkrav ställs, utöver att varje individ försöker sitt bästa.

Förkunskapskrav:
* Kallstart av sin valda modul
* Grundläggande kunskap kring flygplanssystem och beväpning för sin modul
* TACAN-navigering
* Viss SRS-vana
* Känna till NOSIGs procedurer kring hangarfartyg

Inträdesprocedur:
Tagga “@@C VFA-109” i General text channels/#chatt på NOSIG Discord för förfrågan. Provflygning tillämpas innan medlemskap.

Utträde:
Anmälan till @@C VFA-109 på NOSIG Discord

Discord:
Behörighet till Division VFA-109