Generalstab

Är högsta ledningen i NOSIG med uppgiften att ge strategisk inriktning för NOSIG, sätta långsiktiga mål för verksamheten, leda den operativa ledningen samt vara traditionsbärare.

 Stabsmedlemmar
    Anders “MEA”
    Martin “Salsam”
    Eddie “HotShot”

Operativ ledning

Leder den dagliga verksamheten inom NOSIG.
Planerar flygningar, träningar och övriga aktiviteter samt sköter om NOSIGs DCS och IL2 servrar.
Ger stöd och hjälp till medlemmarna. Ansvarar för NOSIGs olika sociala medieplattformar. Utvecklar verksamheten mot givna mål.
 

Stabsmedlemmar
    Pontus “Ponsam”
    Martin “Ticker”
    Peo “Stick”
    Eric “McDubh”
    Gunnar “Grumpy”

Vill du vara med att utveckla NOSIG?

…och följa med på denna resa, då bör du kolla in NOSIG på Facebook (Privat grupp).