Medlemmar godkänner att följa dessa:

Regler:

  • Du måste vara 17 år eller äldre för att bli medlem i NOSIG.
  • Vi följer och respekterar NOSIG regler.
  • Hemsida NOSIG.se, Facebook och Discord är våra kommunikationskanaler för informationsspridning.
  • Vi tror på ALLAS lika värde.
  • Vi respekterar varandras åsikter även om vi inte delar dem.

Förhållningssätt:

  • Vi visar respekt genom att hålla tider vid planerade aktiviteter.
  • Tillsammans utvecklar vi NOSIG.
  • Vi är alla ansvariga för att upprätthålla en positiv och korrekt bild, utåt sett av NOSIG.
  • Grundspråket i NOSIG är Svenska, dock är kommandoord och viss tabulatur enl. NATO standard.
  • Använder inte NOSIG grupp som rekryteringsbas för annan, konkurrerande verksamhet.
 

Vill du utveckla NOSIG?

…och följa med på denna resa, då bör du kolla in NOSIG på Facebook (Privat grupp).