Bakgrund

NOSIG har som grupp funnits under många år, historien tar sin början i Halmstad/Ängelholm under 90-talet med “104th”; en fiktiv fjärde division vid F10 samt en grupp från Helsingborg. Från början flögs Falcon 3.0 för att senare övergå i DID’s EF2000 (Tactcom) och efter det Falcon 4.0, som blev grundplattan under många år. Utvecklingen gick från lokala LAN med koaxialkabel med BNC kontakter till partvinnad (TP) kabel med RJ45 kontakter för att senare flyga över internet.

Verksamheten ökade och medlemsantalet blev större med tiden och rekryteringen kom att bli från hela Sverige, tacka internet för det. Vi var en kärngrupp i Halmstad som började fundera på om vi inte skulle träffas fysiskt och flyga för att dels lära känna varandra bättre och samtidigt kraftsamla i tid och rum med den hobbyn vi alla gillade.  

Då vi var några som arbetade vid Halmstad Garnison, som bestod av bl.a. Flygvapnets flottilj F14 (sedemera FMHS/FMTS) och Lv 6,  skickade vi en hemställan till Chefen för F14 som tillät att vi anordna LAN innanför staketet. Flygvapnets Räddningsskola hade optimala lokaliteter med möjlighet till både spel, boende, utspisning och “R&R” så det blev valet av plats.

Detta blev en tradition under en 10-årsperiod och var mycket uppskattat och entusiaster kom från hela Sverige. Det ilastades hårdvara i allt från bilar till flygplan och vallfärdades till Sveriges solsida. Det anordnades även studiebesök till Gripen-centrum vid F7 Såtenäs. Familjesituationer, arbetsliv och andra orsaker gjorde dock att övergången till tätare samlingar/flygningar över internet tog över då tid inte riktigt medgav dessa längre centrala samlingar längre.

Nutid

NOSIG har varit ett vattenhål för flygsim-entusiaster under många år, fler och fler ansluter sig dagligen och vårt medlemsantal på Facebook sprängde nyligen 200 medlemmar med eskalerande takt. Ett antal grupper har anslutit till oss och andra har lämnat för att stå på egna ben. Vi har en organisation bestående av en stabschef och en stabsgrupp som administrerar och leder verksamheten och sköter den tekniska supporten av bl.a. NOSIGs Officiella spelserver (för bl.a. DCS och IL-2), hemsidan, Discord-servern samt de sociala medierna.

Våra huvudforum för att delge information är vår Facebook, hemsidan nosig.seYoutube-kanal, Twitch-kanal samt  Discord-server. Strävan från staben sida är att alla som går med hos oss ska känna sig välkomna, bli en duktigare spelare, vara delaktig i vår gemenskap samt själv kunna vara bidragande i att utveckla NOSIG. Gruppen har tydliga syften & mål samt regler & förhållningssätt som alla skriver under på när man ansluter sig. Dessa finns att läsa på vår hemsida, nosig.se.

Utbildning

Ända sedan NOSIG’s skapande har två saker varit i fokus; att har roligt och att personligen utvecklas. Vare sig man flyger enskilt eller sitter med på våra dagliga ad-hoc flygningar utvecklar det oss ALLA. I kombination med detta har vi genomfört ett antal officiella utbildningar (GFU, Viggen, KA-50, F/A-18, m.fl.). Vår utbildningsdag är tisdagar. Alla har möjlighet att delta men även att hålla i utbildning om man känner för det. Många av våra utbildningspass finns att hitta på Facebook samt vår egen Youtube-kanal.

Strävan

Diskussioner har ofta förts om hur duktiga vi ska bli inom NOSIG? Var lägger vi ribban? Vissa har haft väldig hög svansföring medan andra har haft lite mer av “korp-lag”-inställningen. Vi väljer alla SJÄLV vilken nivå vi vill/kan lägga oss på. Det är en varierad åldersstruktur inom NOSIG och vi befinner oss alla i olika delar av livet vilket gör att insatsen/ambitionen förändras genom åren. För att tillgodose så många behov som möjligt blir detta en fråga som vi i staben har stött och blött under en längre tid; hur gör vi för att alla ska få sina krav tillgodosedda? Lägger vi oss för lågt utvecklas några inte i den takt som de önskar, lägger vi oss för högt kan detta kanske upplevas som avskräckande för några.

Ett första steg i detta är att på sikt göra om söndagsflygningarna till “Squad night” med en något lägre komplexitet/svårighet i uppdragen, men där alla har möjlighet att delta, samt att införa en ny flygkväll; “NOSIG OP’s” som istället höjer ribban och svårighetsgraden (veckodag ej bestämd ännu).

Ett andra steg är möjligheten att skapa divisioner inom NOSIG. En division är en grupp ämnad för en specifik modul (ex. JF-17) eller en grupp medlemmar med en utsedd divisionschef. Syftet med divisioner är att ta spelandet till en högre nivå; att bli duktigare på bl.a. flygning, taktik, ledning och gruppdynamik detta kan sedan föras över och förmedlas vidare inom hela NOSIG. Detta innebär ett helt annat fokus, tidsuttag och krav på medlemmen, medlemskap är inte automatiskt utan sker genom divisionschefens bedömande/beslut. 

Divisionerna måste ha möjlighet att styra sin verksamhet, medlemsantal, introduktionstakt för nya medlemmar samt kunna ställa krav på medlemmarna. 

NOSIG’s nuvarande inriktning eller verksamhet kommer inte att förändras i och med detta utan snarare tvärtom kommer vi att alla att kunna ta del av utvecklingen.

Fakta från Wikipedia om respektive simulator.

 Divisioner

I skrivande stund har två divisioner upprättats; Div. Chernaya Akula (KA-50) divisionschef MEA samt Div. VFA-109 (F/A-18), divisionschef Julius men även en flottilj, F22 Viktor, med primärt fokus på 37 Viggen.

  • Önskemål om att skapa en egen division lämnas till stabsgruppen för fastställande.
  • Flera divisioner av samma modul är inget hinder.
  • Ansvarig divisionschef ska utses vid skapande av division.
  • Divisionen ska namnges.
  • Egen Discord-kanal samt text-kanal skapas med behörigheter för divisionen/admin. Kanalen ska vara synlig för alla medlemmar (ej privat).
  • Kommunikation på egen/annan Discord-server undviks, aktiviteten ses som en del i NOSIG’s promotion och ett “levande Discord”.
  • Division har ingen förtur vid NOSIG gemensamma flygningar (Squad night/NOSIG OP). Är detta ett önskemål från divisionen kontaktas spelläggaren/mission creator som lägger in detta som en extra grupp/division.