För intern flygkommunikation så används “NOSIG SRS (Simple Radio Standalone) ”…

Adresser/Servrar:
SRS (Simple Radio Standalone) laddar du ner här; https://github.com/ciribob/DCS-SimpleRadioStandalone/releases/latest (Tryck gärna på den gröna “RELEASES” knappen till vänster om länkar för att säkerställa att du får den senast versionen) Och så här ställer du in SRS (Instruktions video).
@VR Crow har även en instruktionsvideo i fyra delar på YouTube.

Adressen till NOSIG SRS server är;
NOSIG #1 – 89.150.221.170:5002