NOSIGs Twitch kanal släpper vi våra främst redigerade och bearbetade videostreams eller klipp. Tidigare NOSIG relaterade filmer finns också att finna på Twitch, om man söker efter “NOrdicSimulatorGroup”.

Twitch kanalen har TRE syften;

  • A. Att möjliggöra att medlemmar, som ej själva kan vara med, kan få en kortare summering av genomförd flygning, bra för att belysa brister, bra saker samt underhållande delar av spelet.
  • B. Att promota NOSIG och locka fler nya medlemmar.
  • C. Att publicera hjälp och instruktions videor på teknik, taktik, moduler och allmänt rörande de program eller simulatorer vi använder.

Vid video publicering i syfte B) bör klippen vara ordnade och så proffsiga som möjligt, NOSIG banner bör vara synlig på bild samt att vi tänker på vad vi säger och hur vi uppträder utåt.

Klipp för NOSIG bör innehålla:

  • NOSIG Intro
  • NOSIG Banner (ej krav på konstant visning)
  • NOSIG Outro